Obchodní podmínky

Úvod KontaktObchodní podmínky

Provozovatel e-shopu:

Filip Zaťko - F & Z

Školská 976/8

931 01 Šamorín

IČO: 45 716 838

DIČ: 1047231185

IČ DPH: SK1047231185

Společnost je zapsána: obor živnostenského podnikání

OU-DS-OZP-2020/005547-2

Číslo živnostenského rejstříku: 420-24043

mob .: 0911 391 061 - v pracovních dnech v době od 09:00 - 18:00 hod.

mail: phil.zatko@gmail.com - nonstop

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti společnosti Filip Zaťko - F & Z a jejích zákazníků v oblasti reklamace vycházejících z občanského zákoníku, obchodního zákoníku a ze Zákona o ochraně spotřebitele.

Dodavatel objednaného zboží:

Filip Zaťko - F & Z, Školská 976/8, 931 01 Šamorín

Orgán dozoru - SOI:

Ve smyslu zákona číslo 128/2000 CFU o státní kontrole, všeobecným orgánům dozoru o ochraně spotřebitele na vnitřním trhu je Slovenská obchodní inspekce.

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj :

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru .

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,

fax č. 033/321 25 23    

 

1. Objednávání zboží:

Zboží je možné objednávat:

- přes nákupní košík (24 hodin denně)

- e-mailem (24 hodin denně)

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě jsou konečné, nejsme plátci DPH. Kromě poštovného k nim již nejsou připočítány žádné další poplatky.

 

2. Doručení zboží:

Zboží je zasíláno prostřednictvím kurýrní přepravní společnosti na dobírku do 48 hodin. K celkové ceně objednávky Vám bude přičteno poštovné podle váhy objednaného zboží.

 

Přepravní společnost SDS/FOFR :
Do 5 kg - 155,00 CZK

Od 5 do 10 kg - 175,00 CZK

Od 10 do 20 kg - 205,00 CZK

Od 20 do 30 kg - 245,00 CZK

Od 30 do 40 kg - 290,00 CZK

Od 40 do 50 kg - 350,00 CZK

 

Pokud bude váha objednaného zboží vyšší než 25 kg, objednávka bude rozdělena na více balíků. V takovém případě se neúčtuje cena dopravy za počet kusů balíků ale za celkovou hmotnost objednaného zboží.

 

Přepravní společnost Packeta :

Do 5 kg - 90,00 CZK

Od 5 do 10 kg - 135,00 CZK

 

Osobní odběr není možný.

 

3. Obchodní podmínky:

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Jedná se jen o údaje, které kupující poskytl při objednávání zboží. Prodávající se zavazuje tyto informace neposkytovat dále. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou, nebo prostřednictvím e-mailu. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do tří pracovních dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Zároveň musí uvést i svůj telefonický kontakt, na kterém bude kontaktován kurýrní společností ohledně doručení zásilky.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nevyzvednutí zásilky, můžeme si uplatňovat u kupujícího veškeré náklady spojené se zasláním a zpětným doručením objednaného zboží! Kupující může zboží vrátit do 14 dnů od dodání zboží, pokud nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu na vlastní náklady a se vším příslušenstvím zaslat zpět v uvedené lhůtě - bere se v úvahu datum podání na poště. Po obdržení vráceného zboží, prodávající, nejpozději do 14 dnů, kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající hodnotě zaplaceného zboží přímo na účet, adresu nebo dle dohody.

 

4. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

4.1. Právo na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením mailem zaslaným na náš kontaktní mail: phil.zatko@gmail.com který Vám bude z naší strany potvrzen.

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který máme uvedený ZDE:

Formulář na odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

4.2. Důsledky odstoupení od smlouvy:

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy a vrácené Vámi objednané zboží na naši adresu. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Přímé náklady na vrácení zboží ponesete. Zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastnosti a funkčnosti zboží. Zboží zaslané k nám na dobírku, nepřebíráme.

 

5. Reklamace zboží:

Reklamace zákazník uplatní ve smyslu zákona písemně nebo emailem u dodavatele.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.

Pokud vypršela u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

Neodborným zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Pokud bylo zboží poškozeno živly.

Pokud bylo zboží poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a také průvodní dopis s popisem reklamace.

V případě nejasnosti ohledně dané reklamace si může dodavatel - Filip Zaťko, vyžádat odborné stanovisko přímo u dodavatele dodaného zboží, což může prodloužit vyřízení reklamace.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů prosím kontaktujte firmu Filip Zaťko - F & Z na uvedeném kontaktu. Ustanovení zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Na každém výrobku je uveden podrobný návod k použití přímo od výrobce. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním daného výrobku.

Odesláním objednávky projevujete souhlas s obchodními podmínkami.

 

6. Ochrana osobních údajů:

Shromažďujeme pouze údaje, které jste vyplnili při objednání zboží za účelem zjednodušení Vašich případných dalších objednávek na naší webové stránce. Tyto údaje: Jméno, Příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, e-mail, poskytujeme pouze Vámi vybrané přepravní společnosti.

Osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně. Kontrolovat a měnit je můžete po opětovném přihlášení se v sekci Privátní zóna - Osobní údaje.

Pokud je chcete z našeho systému vymazat, prosím oznamte nám tuto skutečnost mailem a do tří pracovních dnů budou Vaše údaje vymazány o čemž Vás budeme informovat mailem.